Wij ondersteunen pensioenfondsen

bij de volledige beleidscyclus en beleggingscyclus

Omschrijf ons als een club van nieuwsgierige mensen met een passie voor diepgaande analyse en een hart voor de klant. Wij willen het naadje van de kous weten. Waar anderen kijken naar de uitkomsten van een model, kijken wij ook naar de methodiek en de onderliggende assumpties. Wij zijn kritisch en onafhankelijk en daarmee dagen we de status quo uit. Complexe zaken maken wij begrijpelijk en beheersbaar. Wij geloven in kwaliteit, maatwerk en persoonlijk contact, want iedere klant is uniek. Wij geloven daarbij dat hoge kwaliteit geen hoge kosten met zich mee hoeft te brengen.

Wij geloven dat risicomanagement geen afvinkoefening is. Wij zijn van mening dat risicomanagement een interactief proces is waarbij een zelflerende en zelfsturende organisatie moet ontstaan, die in staat is om de onderlinge samenhang van risico’s te begrijpen en bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de beheersingsmaatregelen.

Actueel

Eigenrisicobeoordeling (ERB)

Klaar voor IORP II en de nieuwe Eigenrisicobeoordeling in 2019?

Vanaf januari 2019 is IORP II voor pensioenfondsen van toepassing. Nieuw onderdeel daarbij is de Eigenrisicobeoordeling (ERB). First Pensions ondersteunt u graag bij het opstellen van het ERB beleid en het uitvoeren van de ERB.

First Pensions in Pensioen Pro

First Pensions heeft weer haar jaarlijkse bijdrage geleverd aan de sector in cijfers in het eindejaarsnummer van Pensioen Pro. Daarbij wordt het relatief rendement inzichtelijk gemaakt, oftewel wat pensioenfondsen hebben verdiend ten opzichte van de verplichtingen. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van de jaarverslagen t/m 2017. 2017 was een topjaar voor het relatief rendement en ook over de afgelopen vijf jaar was het beeld positief. Over de afgelopen tien jaar (met de crisis meegenomen) zijn de relatieve resultaten wel nog vaak negatief.

Educatieseminar 11 december

IORP II was het onderwerp van dit educatieseminar van First Pensions. Doordat dit thema nu erg actueel is (met de introductie van IORP II in januari 2019), werd het seminar ook uitstekend bezocht. De deelnemers werden door First Pensions bijgepraat over het integraal risicobeheer dat onder IORP II een prominente plaats heeft gekregen en het opzetten en monitoren van het ESG beleid. Gastspreker Victor Lamme had zich ingelezen op IORP II en wees op de menselijke valkuilen binnen de wetgeving.

Wegwijs in IORP II

First Pensions helpt uw pensioenfonds met IORP II.

Wij ondersteunen pensioenfondsen bij de implementatie en de uitvoering van IORP II. Daarbij worden de governance en sleutelrolhouders ingevuld en wordt het risicobeheer in lijn gebracht met het 3-lines-of-defencemodel.

IORP II is meer dan een invullingoefening

Een Nederlands pensioenfonds kan relatief makkelijk aan de IORP II richtlijn voldoen door bestaand beleid verder uit te schrijven en de sleutelfunctie daarin expliciet te maken. Hiermee kan op papier een sterke 3LoD-structuur worden aangetoond waarmee de toezichthouder (voorlopig) tevreden zal zijn. Het is echter de vraag of wat op papier is gezet ook daadwerkelijk toegepast wordt.

Heeft u vragen over onze diensten?

We vertellen u graag meer over onze aanpak.