Op koers naar zekere pensioenuitkeringen

Doelgericht, begrijpelijk en tegen lage kosten

First Pensions biedt dé doelmatige aanpak om deelnemers van zowel kleine als middelgrote pensioenfondsen een goed pensioen te kunnen bieden tegen lage kosten. Dit geschiedt op basis van ‘pensioengericht beheer’, waarmee onze klanten al sinds 2004 succesvol hun dekkingsgraden hebben beschermd. Deze bewezen aanpak resulteert in verdere  professionalisering  van  de  pensioenuitvoering,  optimale  risicobeheersing  en

lage kosten, waarbij de wensen en behoeften van de klant centraal staan. Het uiteindelijke doel: een prima pensioenproduct voor deelnemers en (ex-)werkgevers. Wij bieden u alle benodigde diensten: begrijpelijke financiële analyses, adequate management- en risicorapportages, ALM-ondersteuning, integrale riskmanagement aanpak, pensioenadministratie en complete bestuursondersteuning.

Actueel

Forse stijging verplichtingen leidt tot dekkingsgraaddaling pensioenfondsen

Het is de 50 grootste pensioenfondsen niet gelukt hun verplichtingen te verslaan in 2015. Lage of zelfs negatieve beleggingsrendementen gecombineerd met fors stijgende verplichtingen leidden ertoe dat het relatieve rendement afgelopen jaar negatief uitpakte voor Nederlandse pensioenfondsen. Sinds de invoering van het FTK in 2007 meet First Pensions in hoeverre de beleggingsrendementen de waardeontwikkeling van de pensioenverplichtingen weten bij te houden. Ondanks het negatieve resultaat in 2015 weet pf. ABN Amro over de afgelopen negen jaar (2007-2015) als enige nog altijd een licht positief relatief rendement te boeken. Daarentegen verloren de 50 grootste pensioenfondsen gemiddeld gezien jaarlijks 2,7% ten opzichte van hun verplichtingen.

Educatiesessie – Innovatie in pensioen: Zonder samenwerking geen toekomst

Op dinsdag 29 november 2016 organiseerde First Pensions een educatiesessie met als onderwerp ‘Innovatie in Pensioen’. In een periode waarin Nederlandse pensioenfondsen te maken hebben met een veranderend pensioenlandschap is het een steeds grotere uitdaging om in control te blijven van een pensioenfonds. De toezichthouder vraagt meer aandacht en dwingt om na te denken over de toekomst. Om de toekomstbestendigheid van pensioenfondsen te vergroten wordt daarom nu gekeken naar nieuwe samenwerkingsvormen en regelingen. Wat zijn belangrijke elementen voor een samenwerking voor pensioenfondsen en hoe ziet een nieuwe regeling eruit?

Minder dan helft Top-50 pensioenfondsen verslaat verplichtingen in 2014

In 2014 is het pensioenfonds ABN Amro als eerste gelukt om over de afgelopen acht jaar weer een positief relatief rendement te boeken. Sinds de invoering van het FTK in 2007 meet First Pensions in hoeverre de beleggingsrendementen de waardeontwikkeling van de pensioenverplichtingen weten bij te houden. Door goede resultaten in 2014 realiseerde pf. ABN Amro het om als eerste pensioenfonds over de afgelopen acht jaar (2007-2014) een positief relatief rendement te boeken van gemiddeld +0,7% per jaar. Daarentegen verloren de 50 grootste pensioenfondsen gemiddeld gezien jaarlijks 2,3% ten opzichte van hun verplichtingen.

Heeft u vragen over onze diensten?

We vertellen u graag meer over onze aanpak.