Actueel

Actueel

Onderzoek naar het relatief rendement

Al vele jaren doet First Pensions onderzoek naar het relatief rendement van de Nederlandse pensioenfondsen. Het relatief rendement toont hoeveel er verdiend is vanuit de beleggingen t.o.v. hoeveel benodigd is voor de verplichtingen. 

Publicaties vanuit externen

Graag brengen wij twee interessante publicaties vanuit externen onder uw aandacht. Bestuursadviseur Mik Breek geeft aan hoe het bestuur in samenwerking met de verschillende belanghebbenden tot een afweging kan komen t.a.v. het ESG-beleid. Pensioenjurist Jos Gielink heeft vlak na publicatie van het Pensioenakkoord een presentatie gegeven over de implicaties.

IORP II is meer dan een
invullingoefening

Een Nederlands pensioenfonds kan relatief makkelijk aan de IORP II richtlijn voldoen door bestaand beleid verder uit te schrijven en de sleutelfunctie daarin expliciet te maken.

Bent u al klaar voor IORP II en de nieuwe Eigenrisicobeoordeling in 2019?

Klaar voor IORP II en de nieuwe Eigenrisicobeoordeling in 2019?

Vanaf januari 2019 is IORP II voor pensioenfondsen van toepassing. Nieuw onderdeel daarbij is de Eigenrisicobeoordeling (ERB). First Pensions ondersteunt u graag bij het opstellen van het ERB beleid en het uitvoeren van de ERB.

First Pensions in Pensioen Pro

First Pensions heeft weer haar jaarlijkse bijdrage geleverd aan de sector in cijfers in het eindejaarsnummer van Pensioen Pro. Daarbij wordt het relatief rendement inzichtelijk gemaakt, oftewel wat pensioenfondsen hebben verdiend ten opzichte van de verplichtingen. 2017 was een topjaar voor het relatief rendement en ook over de afgelopen vijf jaar was het beeld positief.

Wegwijs in IORP II

First Pensions helpt uw pensioenfonds met IORP II.

Wij ondersteunen pensioenfondsen bij de implementatie en de uitvoering van IORP II. Daarbij worden de governance en sleutelrolhouders ingevuld en wordt het risicobeheer in lijn gebracht met het 3-lines-of-defencemodel.

First Pensions onderzoekt het relatief rendement

Al vele jaren doet First Pensions onderzoek naar het relatief rendement van de Nederlandse pensioenfondsen. Het relatief rendement toont hoeveel er verdiend is vanuit de beleggingen t.o.v. hoeveel benodigd is voor de verplichtingen. 

Publicaties vanuit externen

Graag brengen wij twee interessante publicaties vanuit externen onder uw aandacht. Bestuursadviseur Mik Breek geeft aan hoe het bestuur in samenwerking met de verschillende belanghebbenden tot een afweging kan komen t.a.v. het ESG-beleid. Pensioenjurist Jos Gielink heeft vlak na publicatie van het Pensioenakkoord een presentatie gegeven over de implicaties.

IORP II is meer dan een invullingoefening

Een Nederlands pensioenfonds kan relatief makkelijk aan de IORP II richtlijn voldoen door bestaand beleid verder uit te schrijven en de sleutelfunctie daarin expliciet te maken.

Eigenrisicobeoordeling (ERB)​

Klaar voor IORP II en de nieuwe Eigenrisicobeoordeling in 2019?

Vanaf januari 2019 is IORP II voor pensioenfondsen van toepassing. Nieuw onderdeel daarbij is de Eigenrisicobeoordeling (ERB). First Pensions ondersteunt u graag bij het opstellen van het ERB beleid en het uitvoeren van de ERB.

First Pensions in Pensioen Pro

First Pensions heeft weer haar jaarlijkse bijdrage geleverd aan de sector in cijfers in het eindejaarsnummer van Pensioen Pro. Daarbij wordt het relatief rendement inzichtelijk gemaakt, oftewel wat pensioenfondsen hebben verdiend ten opzichte van de verplichtingen. 2017 was een topjaar voor het relatief rendement en ook over de afgelopen vijf jaar was het beeld positief.

Wegwijs in IORP II

First Pensions helpt uw pensioenfonds met IORP II.

Wij ondersteunen pensioenfondsen bij de implementatie en de uitvoering van IORP II. Daarbij worden de governance en sleutelrolhouders ingevuld en wordt het risicobeheer in lijn gebracht met het 3-lines-of-defencemodel.

Graag zijn wij ook u van dienst met onze expertise