Wij ondersteunen pensioenfondsen bij de volledige beleidscyclus en beleggingscyclus

Beleidscyclus
In overleg met sociale partners wordt de opdracht voor uw pensioenfonds opgesteld. Aan de hand van de opdracht wordt door uw pensioenfonds beleid opgesteld, getoetst, vastgelegd en geëvalueerd. Dit is de beleidscyclus van het pensioenfonds.

Wij ondersteunen pensioenfondsen bij het vormen van nieuw beleid en zorgen voor de aansluiting van het risicobeheer in het totale beleid. Onze dienstverlening binnen de beleidscyclus bestaat o.a. uit: IORP II, Integraal Risicobeheer en de nieuwe pensioenregeling Klikpensioen.

Onze diensten:

Totale beleidscyclus

IORP II

Integraal Risicobeheer

Nieuw beleid

Klikpensioen

Beleggingscyclus
Vanuit de doelstellingen en risicohouding van uw pensioenfonds wordt het strategische beleggingsbeleid opgesteld. Dit beleggingsbeleid wordt vervolgens geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd. Dit is de beleggingscyclus van het pensioenfonds.

Wij ondersteunen pensioenfondsen over deze volledige beleggingscyclus heen. Onze dienstverlening binnen de beleggingscyclus bestaat o.a. uit ondersteuning bij het vormgeven van het beleggingsbeleid, controle van de implementatie en monitoren en evalueren van het beleid via onze rapportages.

Onze diensten:

Ondersteuning bij opstellen strategisch beleid (incl. investment beliefs) en controle van implementatie.

Monitoring en evaluatie (incl. actiepunten)
Pensioenfonds Dashboard
FTK (DNB) rapportages
First Country Research

Vragen? We vertellen u graag meer over onze aanpak.