VAN DEELNEMERS NAAR KLANTEN: pensioen als financieel product

Deelnemers zitten met vragen over hun pensioen. Is er straks nog pensioen voor mij over, en hoeveel? Wordt mijn pensioen gecorrigeerd voor inflatie? Betaal ik teveel kosten? Om deze vragen te beantwoorden heeft de deelnemer inzicht nodig in zowel zijn eigen pensioenpot als de resultaten van zijn pensioenfonds. First Pensions doet ruim 10 jaar onderzoek naar de prestaties van de grootste vijftig pensioenfondsen van Nederland en verwacht met deze informatie de deelnemer inzicht te geven in pensioen als financieel product.

Is er straks nog pensioen voor mij over, en hoeveel?

De opvallendste uitkomst uit dit onderzoek is dat de grootste vijftig pensioenfondsen in de afgelopen tien jaar elk jaar bijna duizend euro per deelnemer verlies hebben gemaakt. Het vermogen per deelnemer nam toe met 85%, van €41.000 in 2006 naar €76.000 in 2016. De verplichtingen per deelnemer groeiden van €30.000 in 2006 naar €75.000 in 2016, een stijging van 150%. Omdat het vermogen minder hard groeide dan de verplichtingen, daalde het eigen vermogen per deelnemer. In 2006 was dit gemiddeld nog €11.000. In 2016 was het eigen vermogen nog maar €1.000. Die sterke daling is terug te zien in de dekkingsgraad: die stond in 2007 gemiddeld op 135,9%, eind 2016 was dit 101,8%. De belangrijkste oorzaak is dat het rendement op de beleggingen minder groot was dan op de verplichtingen. Ook de stijgende levensverwachting droeg bij aan het verlies.

“De toename van het vermogen zegt weinig over de prestaties van pensioenfondsen”, zegt Erik Beckers, adjunct-directeur van First Pensions. “Een pensioenfonds doet een belofte aan zijn deelnemers. Die belofte moet leidend zijn voor het beleid. Ons onderzoek laat zien dat pensioenfondsen in de afgelopen tien jaar heel veel geld extra hebben verdiend voor hun deelnemers, maar dat ze desondanks hun belofte minder goed kunnen waarmaken.”

Top 5 relatief rendement 10 jaar*

Fonds
Relatief rendement
1. Abn Amro
0,34%
2. TNO
-0,66%
3. SPMS
-0,73%
4. BPF Bouw
-0,86%
5. Hoogovens
-0,94%

*Het voorheen herverzekerde PF Achmea is niet in deze meting meegenomen,
aangezien er over de jaren 2007-2009 onvoldoende gegevens beschikbaar zijn

Betaal ik teveel kosten?

Naar aanleiding van de aanbeveling van de pensioenfederatie worden de kosten vanaf 2013 inzichtelijker gemaakt. Als we over deze periode kijken dan valt op dat de kosten als percentage van het gemiddeld belegd vermogen met 20% zijn gedaald. Echter is het gemiddeld belegd vermogen in die periode sterk gestegen waardoor de kosten uitgedrukt in euro’s in diezelfde periode juist met bijna 8% zijn toegenomen. Dit inzicht sluit naadloos aan bij de discussie of uitvoerders ook daadwerkelijk significant meer kosten maken als het belegd vermogen stijgt.

Kosten als % van gemiddeld belegd vermogen

Type kosten 2013 2016 Verschil in %
Pensioenbeheerkosten 0,09% 0,07% -25%
Vermogensbeheerkosten 0,56% 0,46% -19%
Totale Kosten 0,65% 0,53% -20%
 
Gemiddeld belegd vermogen € 838.785 € 1.128.031 34%
 
Totale kosten in € € 5.484 € 5.934 8%

Hoeveel vermogen heb ik?

Een belangrijk vraag is natuurlijk ook hoeveel vermogen er is. Onderstaand een overzicht van de top 10 grootste pensioenfondsvermogens per deelnemer. Bij het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is dit met €1,6 miljoen per deelnemer het hoogste, ruim twintig keer zo veel als het gemiddelde van €76.000. Pensioenfonds Horeca & Catering is hier met iets meer dan €7.000 per deelnemer significant lager. Oorzaak voor dit lage bedrag is dat de lonen in deze sector laag liggen. Daarnaast hebben mensen in deze sector vaak maar een kort dienstverband waardoor ze bij verschillende uitvoerders pensioen hebben opgebouwd.

Pensioenfonds Vermogen per deelnemer
1. Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM € 1.604.728
2. Shell Pensioenfonds € 772.815
3. Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) € 596.867
4. Pensioenfonds voor Huisartsen € 532.112
5. Pensioenfonds Protector (Exxon) € 521.530
6. Pensioenfonds ING € 383.511
7. Pensioenfonds IBM Nederland € 354.206
8. Pensioenfonds Hoogovens € 288.364
9. ABN AMRO Pensioenfonds € 265.794
10. Algemeen Pensioenfonds KLM € 251.620

 

Leave a Reply