Wij ondersteunen pensioenfondsen

Bij het risicobeheer over de volledige beleids- en beleggingscyclus

Voor First Pensions staat een goed pensioen voor de deelnemer op de allereerste plaats. Bij alle diensten die wij aanbieden is de onderliggende vraag: hoe draagt dit bij aan een goed pensioen? Het antwoord verschilt per pensioenfonds. Elk fonds heeft haar eigen, unieke kenmerken. Zoals samenstelling van de populatie, risicohouding, bestuursmodel & stijl en beleggingsbeleid. Daarom is maatwerk voor ons vanzelfsprekend en komt het beste tot stand door persoonlijk contact.

De ondersteuning die we pensioenfondsen bieden bij hun risicomanagement en rapportages is een middel dat pensioenfondsen in staat stelt hún doelen te halen. Benieuwd wat wij voor uw pensioenfonds kunnen betekenen? Kijk bij het Pensioenfonds Dashboard of bij FTK (DNB) rapportages. U kunt ook altijd direct contact opnemen.

Expertise

incon11

Haalt uw pensioenfonds haar doelen? Ons Dashboard biedt voortdurend inzicht in alle relevante sturingsinformatie.

incon22

FTK rapportages zorgeloos, op tijd en correct? Wij ontzorgen en bieden meerwaarde.

Expertise

icon1-2
Integraal Risicobeheer​

Volledige beheersing en inzicht in alle risico’s? Wij zijn experts in implementatie, uitvoering en educatie.

incon11
Pensioenfonds Dashboard
Vaart het pensioenfonds op koers? Ons Dashboard biedt voortdurend inzicht in alle relevante sturingsinformatie.
incon22
FTK (DNB) Rapportages

FTK rapportages zorgeloos, op tijd en correct? Wij ontzorgen en bieden meerwaarde.

Actueel

Actueel

First Pensions onderzoekt het relatief rendement

Al vele jaren doet First Pensions onderzoek naar het relatief rendement van de Nederlandse pensioenfondsen. Het relatief rendement toont hoeveel er verdiend is vanuit de beleggingen t.o.v. hoeveel benodigd is voor de verplichtingen. 

Publicaties vanuit externen

Graag brengen wij twee interessante publicaties vanuit externen onder uw aandacht. Bestuursadviseur Mik Breek geeft aan hoe het bestuur in samenwerking met de verschillende belanghebbenden tot een afweging kan komen t.a.v. het ESG-beleid. Pensioenjurist Jos Gielink heeft vlak na publicatie van het Pensioenakkoord een presentatie gegeven over de implicaties.

IORP II is meer dan een invullingoefening​

Een Nederlands pensioenfonds kan relatief makkelijk aan de IORP II richtlijn voldoen door bestaand beleid verder uit te schrijven en de sleutelfunctie daarin expliciet te maken.

Graag zijn wij u ook van dienst met onze expertise

Scroll to Top