Home

Wij ondersteunen pensioenfondsen

Bij het risicobeheer over de volledige beleidscyclus en de beleggingscyclus

Voor First Pensions staat een goed pensioen voor de deelnemer op de allereerste plaats. Onze naam onderstreept dat. Bij alle diensten die wij aanbieden is de onderliggende vraag: hoe draagt dit bij aan een goed pensioen? Het antwoord verschilt per pensioenfonds. Elk fonds heeft immers zijn eigen, unieke kenmerken. Zoals samenstelling van de populatie, risicohouding, bestuursmodel en bestuursstijl en beleggingsbeleid. Daarom is maatwerk voor ons vanzelfsprekend. Ook zijn we ervan overtuigd dat maatwerk het beste tot stand komt in persoonlijk contact.

De ondersteuning die we pensioenfondsen bieden bij hun risicomanagement en rapportages is voor ons geen doel op zich, maar een middel dat pensioenfondsen in staat stelt hún doelen te halen. Voor het ene pensioenfonds is bijvoorbeeld uitbesteding van het totale risicomanagement de beste oplossing, een ander fonds heeft meer baat bij ondersteuning op één of meer aspecten. Benieuwd wat wij voor uw pensioenfonds kunnen betekenen? Kijk bij Integraal Risicobeheer, bij het Pensioen Dashboard of bij FTK (DNB) rapportages. U kunt ook altijd direct contact opnemen met één van onze medewerkers.

Expertise

icon1-2
Integraal Risicobeheer

Volledige beheersing en inzicht in alle risico’s? Wij zijn experts in implementatie, uitvoering en educatie.

incon11
Pensioenfonds Dashboard
Vaart het pensioenfonds op koers? Ons Dashboard biedt voortdurend inzicht in alle relevante sturingsinformatie.
incon22
FTK (DNB) Rapportages
FTK rapportages zorgeloos, op tijd en correct? Wij ontzorgen en bieden meerwaarde.

Expertise

icon1-2
Integraal Risicobeheer​

Volledige beheersing en inzicht in alle risico’s? Wij zijn experts in implementatie, uitvoering en educatie.

incon11
Pensioenfonds Dashboard
Vaart het pensioenfonds op koers? Ons Dashboard biedt voortdurend inzicht in alle relevante sturingsinformatie.
incon22
FTK (DNB) Rapportages

FTK rapportages zorgeloos, op tijd en correct? Wij ontzorgen en bieden meerwaarde.

Actueel

Relatief rendement krabbelt op in tweede kwartaal
Elk kwartaal zet First Pensions het relatieve rendement voor een groen, gemiddeld en rijp voorbeeldfonds naast elkaar.  Pensioenfondsen konden hun gestegen verplichtingen in het tweede kwartaal goed bijbenen met de behaalde rendementen. Het relatief rendement steeg voor een groen, gemiddeld en rijp fonds. 
Webinar 15 oktober: risicomanagement rond het nieuwe pensioenakkoord

Onlangs zijn de hoofdlijnen van het pensioenakkoord door Minister Koolmees openbaar gemaakt. Duidelijk is dat er twee contract vormen komen, met een keuze voor pensioenfondsen tussen invulling langs de Wet Verbeterde Premieregeling of langs het nieuwe contract.

Tegelijkertijd zijn er ook nog veel vraagtekens. Gaat invaren wel lukken? Hoe bepaal je de risicohouding per leeftijdscohort? Welk contract is de beste keuze voor mijn deelnemers?

Tijdens het webinar  op 15 oktober van 15.30-17.00 uur bespreken wij graag met u hoe u alvast zinnig aan de slag kunt met risicomanagement rond het pensioenakkoord.

Publicaties vanuit externen

Graag brengen wij twee interessante publicaties vanuit externen onder uw aandacht. Bestuursadviseur Mik Breek geeft aan hoe het bestuur in samenwerking met de verschillende belanghebbenden tot een afweging kan komen t.a.v. het ESG-beleid. Pensioenjurist Jos Gielink heeft vlak na publicatie van het Pensioenakkoord een presentatie gegeven over de implicaties.

Actueel

First Pensions onderzoekt het relatief rendement

Al vele jaren doet First Pensions onderzoek naar het relatief rendement van de Nederlandse pensioenfondsen. Het relatief rendement toont hoeveel er verdiend is vanuit de beleggingen t.o.v. hoeveel benodigd is voor de verplichtingen. 

Publicaties vanuit externen

Graag brengen wij twee interessante publicaties vanuit externen onder uw aandacht. Bestuursadviseur Mik Breek geeft aan hoe het bestuur in samenwerking met de verschillende belanghebbenden tot een afweging kan komen t.a.v. het ESG-beleid. Pensioenjurist Jos Gielink heeft vlak na publicatie van het Pensioenakkoord een presentatie gegeven over de implicaties.

IORP II is meer dan een invullingoefening​

Een Nederlands pensioenfonds kan relatief makkelijk aan de IORP II richtlijn voldoen door bestaand beleid verder uit te schrijven en de sleutelfunctie daarin expliciet te maken.

Graag zijn wij u ook van dienst met onze expertise