Actueel

Webinar 15 oktober:
Risicomanagement rond het nieuwe pensioenakkoord

Onlangs zijn de hoofdlijnen van het pensioenakkoord door Minister Koolmees openbaar gemaakt. Duidelijk is dat er twee contract vormen komen, met een keuze voor pensioenfondsen tussen invulling langs de Wet Verbeterde Premieregeling of langs het nieuwe contract.

Tijdens het webinar hebben we besproken hoe u alvast zinnig aan de slag kunt gaan met risicomanagement rond het pensioenakkoord.

Op de homepage kunt u de presentaties vinden.

 

 

DNB: EU-obligaties krijgen geen vrijstelling voor vereiste buffer

Volgens Erik Beckers van consultantsbedrijf First Pensions zou zo’n yieldcurve het nieuwe Europese schuldpapier inderdaad aantrekkelijker maken voor met name pensioenfondsen. ‘Een voldoende liquide markt voor EU-obligaties met een goede spreiding van verschillende looptijden zou zeker interessant zijn als matchinginstrument voor Nederlandse pensioenfondsen, ook omdat de rendementen waarschijnlijk iets hoger zullen liggen dan op Nederlandse en Duitse staatsobligaties.’

Onderzoek naar het relatief rendement

Al vele jaren doet First Pensions onderzoek naar het relatief rendement van de Nederlandse pensioenfondsen. Het relatief rendement toont hoeveel er verdiend is vanuit de beleggingen t.o.v. hoeveel benodigd is voor de verplichtingen. 

Dutch DC pension switch includes lifecycles, personal pension pots

The new pensions contract introduces a lifecycle element. In which risk and returns will be attributed according to age. This change could lead to some pension funds, that now have more conservative investment strategies, to reduce their interest rate hedging and increase exposure to risk assets somewhat, said Erik Beckers, a pension fund consultant at First Pensions. “I can imagine some funds that have hedged 100% of their interest rate risk will shorten the duration of their portfolio because the new system means they can chase returns for younger members while still fully protecting risk for pensioners”, he added.

Publicaties vanuit externen

Graag brengen wij twee interessante publicaties vanuit externen onder uw aandacht. Bestuursadviseur Mik Breek geeft aan hoe het bestuur in samenwerking met de verschillende belanghebbenden tot een afweging kan komen t.a.v. het ESG-beleid. Pensioenjurist Jos Gielink heeft vlak na publicatie van het Pensioenakkoord een presentatie gegeven over de implicaties.

IORP II is meer dan een
invullingoefening

Een Nederlands pensioenfonds kan relatief makkelijk aan de IORP II richtlijn voldoen door bestaand beleid verder uit te schrijven en de sleutelfunctie daarin expliciet te maken.

Bent u al klaar voor IORP II en de nieuwe Eigenrisicobeoordeling in 2019?

Klaar voor IORP II en de nieuwe Eigenrisicobeoordeling in 2019?

Vanaf januari 2019 is IORP II voor pensioenfondsen van toepassing. Nieuw onderdeel daarbij is de Eigenrisicobeoordeling (ERB). First Pensions ondersteunt u graag bij het opstellen van het ERB beleid en het uitvoeren van de ERB.

First Pensions in Pensioen Pro

First Pensions heeft weer haar jaarlijkse bijdrage geleverd aan de sector in cijfers in het eindejaarsnummer van Pensioen Pro. Daarbij wordt het relatief rendement inzichtelijk gemaakt, oftewel wat pensioenfondsen hebben verdiend ten opzichte van de verplichtingen. 2017 was een topjaar voor het relatief rendement en ook over de afgelopen vijf jaar was het beeld positief.

Wegwijs in IORP II

First Pensions helpt uw pensioenfonds met IORP II.

Wij ondersteunen pensioenfondsen bij de implementatie en de uitvoering van IORP II. Daarbij worden de governance en sleutelrolhouders ingevuld en wordt het risicobeheer in lijn gebracht met het 3-lines-of-defencemodel.

Educatiesessie: Pensioenfondsen in Beweging​

Wat ons betreft was onze educatiesessie een groot succes. Naast presentaties vanuit First Pensions over Risicomanagement bij het pensioenakkoord en bij uitbesteding, nam gastspreker Rita van Ewijk ons mee in een interactieve sessie over het risicomanagement rond de liquidatie van een pensioenfonds.

Neem contact met ons op indien u interesse heeft in de presentaties.

First Pensions onderzoekt het relatief rendement

Al vele jaren doet First Pensions onderzoek naar het relatief rendement van de Nederlandse pensioenfondsen. Het relatief rendement toont hoeveel er verdiend is vanuit de beleggingen t.o.v. hoeveel benodigd is voor de verplichtingen. 

Educatiesessie: Pensioenfondsen in Beweging

Wat ons betreft was onze educatiesessie een groot succes. Naast presentaties vanuit First Pensions over Risicomanagement bij het pensioenakkoord en bij uitbesteding, nam gastspreker Rita van Ewijk ons mee in een interactieve sessie over het risicomanagement rond de liquidatie van een pensioenfonds. Neem contact met ons op indien u interesse heeft in de presentaties.

Publicaties vanuit externen

Graag brengen wij twee interessante publicaties vanuit externen onder uw aandacht. Bestuursadviseur Mik Breek geeft aan hoe het bestuur in samenwerking met de verschillende belanghebbenden tot een afweging kan komen t.a.v. het ESG-beleid. Pensioenjurist Jos Gielink heeft vlak na publicatie van het Pensioenakkoord een presentatie gegeven over de implicaties.

IORP II is meer dan een invullingoefening

Een Nederlands pensioenfonds kan relatief makkelijk aan de IORP II richtlijn voldoen door bestaand beleid verder uit te schrijven en de sleutelfunctie daarin expliciet te maken.

Eigenrisicobeoordeling (ERB)​

Klaar voor IORP II en de nieuwe Eigenrisicobeoordeling in 2019?

Vanaf januari 2019 is IORP II voor pensioenfondsen van toepassing. Nieuw onderdeel daarbij is de Eigenrisicobeoordeling (ERB). First Pensions ondersteunt u graag bij het opstellen van het ERB beleid en het uitvoeren van de ERB.

First Pensions in Pensioen Pro

First Pensions heeft weer haar jaarlijkse bijdrage geleverd aan de sector in cijfers in het eindejaarsnummer van Pensioen Pro. Daarbij wordt het relatief rendement inzichtelijk gemaakt, oftewel wat pensioenfondsen hebben verdiend ten opzichte van de verplichtingen. 2017 was een topjaar voor het relatief rendement en ook over de afgelopen vijf jaar was het beeld positief.

Wegwijs in IORP II

First Pensions helpt uw pensioenfonds met IORP II.

Wij ondersteunen pensioenfondsen bij de implementatie en de uitvoering van IORP II. Daarbij worden de governance en sleutelrolhouders ingevuld en wordt het risicobeheer in lijn gebracht met het 3-lines-of-defencemodel.

Graag zijn wij ook u van dienst met onze expertise