Bent u al klaar voor IORP II en de nieuwe Eigenrisicobeoordeling in 2019?

Vanaf januari 2019 is IORP II voor pensioenfondsen van toepassing. Nieuw onderdeel daarbij is de Eigenrisicobeoordeling (ERB). Via de ERB wordt de strategie van uw pensioenfonds getoetst aan de hand van de risico’s die de grootste bedreiging vormen voor de strategie. In de analyse worden nieuwe of opkomende risico’s meegenomen, waaronder nu ook de ESG risico’s (bijvoorbeeld risico’s vanuit klimaatverandering of slechte arbeidsomstandigheden).

Beleid voor ERB
Van pensioenfondsen wordt verwacht dat zij begin 2019 het beleid hebben vastgelegd voor het uitvoeren van de ERB. First Pensions ondersteunt uw pensioenfonds bij het opstellen van dit beleid. Daarbij wordt de ERB binnen de processen van het pensioenfonds geplaatst en aangesloten bij het Integraal Risicomanagement (IRM) raamwerk.

In de Eigenrisicobeoordeling worden de instrumenten die het pensioenfonds al heeft vastgelegd en beschikbaar heeft binnen de analyse meegenomen. Voorbeelden van deze instrumenten zijn: het herstelplan, de VEV-berekeningen, het IRM-beleid, de risk-self-assessments, de SIRA etc. First Pensions neemt de relevante instrumenten binnen het ERB beleid mee. De ERB zal minimaal eens per drie jaar uitgevoerd worden, maar daarnaast ook bij een significante wijziging van het risicoprofiel of de pensioenregeling. Wanneer de ERB door het bestuur gebruikt wordt als een toets op de jaarlijkse strategie (net zoals de ORSA bij verzekeraars) dan kan de ERB bijvoorbeeld ook jaarlijks bij aanvang van het jaar uitgevoerd worden.

Uitvoering van de ERB
Vanuit het vastgelegde ERB beleid kan vervolgens de ERB worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van de ERB begeleiden wij het bestuur in vier fases:

info2
Hiermee wordt een proces ingericht dat past binnen de jaarlijkse cyclus van uw pensioenfonds. Dit geeft ex-ante (vooruitkijkend) inzicht in de gevoeligheden van uw strategie en of daarbij eventueel aanpassingen nodig zijn. Ex-post (terugkijkend) geeft dit verantwoording over de gevoerde strategie. Wilt u meer informatie over ERB of de ondersteuning van First Pensions bij IORP II? Neem dan contact met ons op. Graag maken wij tijd vrij om onze aanpak persoonlijk aan u toe te lichten.

Graag zijn wij ook u van dienst met onze expertise