First Pensions Educatieseminar 11 december

Wegwijs in IORP II, van bestuurlijke last naar bestuurlijke relevantie

Dinsdagmiddag 11 december vond het jaarlijkse educatieseminar van First Pensions plaats met het zeer actuele thema IORP II. Tegelijkertijd met het seminar vergaderde de commissie SZW in de eerste kamer over de IORP II wetgeving, die uiteindelijk een week later ook werd aangenomen. Vanaf januari 2019 zullen pensioenfondsen daarmee met IORP II aan de slag gaan. Op het seminar werd de definitieve to do list voor 2019 opgesteld ten aanzien van het risicobeheer en het ESG beleid.

Vanuit IORP II dienen pensioenfondsen niet alleen het integraal risicobeheer expliciet vast te leggen, maar hier ook actief mee aan de slag te gaan. Simon Heerings liet in zijn presentatie zien dat pensioenfondsen al sinds 2011 gevraagd zijn om aan de slag te gaan met het integraal risicobeheer. Integraal betekent daarbij dat op het totale pensioenfonds niveau de risico’s en het beheersingskader inzichtelijk en aanstuurbaar gemaakt worden en niet meer gefragmenteerd per bedrijfsonderdeel terugkomen (zoals gefragmenteerd bij fiduciair, uitvoerder, actuaris etc.). Met de sleutelfunctiehouder risicobeheer komt er naast het bestuur een risicomanagement positie beschikbaar die deze integrale rol op zich zal nemen.

Het ESG beleid dient vanuit IORP II door pensioenfondsen vastgelegd te worden en daarnaast wordt het risicobeheer uitgebreide met (toekomstige) ESG risico’s. Erik Beckers ging in zijn presentatie in op vier verschillende fases voor het ESG beleid (uitsluitingen, ESG integratie, beïnvloeden en Impact) en welke mogelijkheden daarbij voor pensioenfondsen beschikbaar zijn. Niet alleen het opstellen en vastleggen van het ESG beleid is daarbij van belang, maar ook hoe deze vervolgens te monitoren en evalueren is. Op het gebied van monitoring en evaluatie van het ESG beleid valt nog veel winst te behalen voor Nederlandse pensioenfondsen. In de presentatie werden daarom een aantal ESG Dashboard oplossingen voor de vier fases getoond.

Na de pauze was het woord aan hersenonderzoeker Victor Lamme die zich ook goed had ingelezen op IORP II. Victor wees op de menselijke valkuilen voor het omgaan met risico en een juiste communicatie als bestuurder van een pensioenfonds. De toedeling van verantwoordelijkheden aan sleutelfunctiehouders zag hij als een goede ontwikkeling, maar dit kan ook leiden tot biases waarbij de rest van het bestuur zich mogelijk minder verantwoordelijk voelt. En tevens was er een waarschuwing vanuit Victor op een te eenzijdige focus op risico.

Scroll to Top