FTK (DNB) rapportages

Zorgeloos, op tijd en correct!

FTK rapportages zijn een verplichting vanuit DNB. Maar wat nou als dit in plaats van een verplichting meerwaarde gaat bieden voor uw bestuur? Het pensioenfonds heeft het al druk genoeg en wij kunnen volledig ontzorgen door al dit werk uit handen nemen. First Pensions draagt de zorg voor het opvragen van alle relevante data bij bijvoorbeeld vermogensbeheerders en het bestuursbureau. Ruim voor de deadline van DNB leveren wij de rapportage aan ter inzage en controle. Bij First Pensions is het maken van de FTK rapportages grotendeels geautomatiseerd en vinden er veelvoudig controles plaats. Onze rapportages zijn daardoor foutloos, zeer overzichtelijk én ISAE 3402 type II gecertificeerd. Wij bieden aan om langs te komen voor educatie-/informatiesessies over deze rapportages en over beleggingen. Op deze manier wordt het i.p.v. een verplichting vanuit DNB, een handige tool die meerwaarde en inzichten biedt voor het bestuur. Samengevat verzorgen wij:

  • Volledig correcte doorlichting van de fondsbeleggingen, de datasystemen en van de contacten met vermogensbeheerders.
  • Juiste berekeningen van toekomstige kasstromen voor obligaties en derivaten.
  • Overzichtelijke opstelling en berekening van het vereist eigen vermogen en de onderliggende S-factoren.
  • Omzetten van de rapportage naar XBRL voor optimale informatie-uitwisseling.
  • Educatie die relevant is voor het halen en begrijpen van diepgaande inzichten uit deze rapportage.

Graag zijn wij ook u van dienst met onze expertise