Uw pensioenfonds wegwijs in IORP II

Hulp bij implementatie en uitvoering

Voor pensioenfondsen is met ingang van 13 januari 2019 de gewijzigde pensioenfondsenrichtlijn IORP II van toepassing. Veel fondsen zijn bezig met de implementatie en met het organiseren van de uitvoering van de in de richtlijn genoemde eisen. Nieuw in IORP II is dat pensioenfondsen verplicht zijn om drie sleutelfuncties in te vullen: de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie en de actuariële functie. Per functie wordt onderscheid gemaakt tussen de houder (de verantwoordelijke) en de personen die de uitvoering verzorgen. Een andere verandering is dat het pensioenfonds in zijn beleggingsbeginselen aangeeft welke risico’s er zijn op het gebied van milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. 

Wij ondersteunen pensioenfondsen bij:

  1. Invullen van de governance en het inregelen van de sleutelrolhouders;
  2. Uitvoering van de risicobeheerfunctie en ondersteuning actuariële functie;
  3. Implementatie en monitoring van het ESG beleid.
Pensioenfondsen hebben veelal de governance en sleutelrolhouders al deels ingevuld. De overige twee onderdelen zijn op dit moment voor ieder pensioenfonds actueel. De Pensioenfederatie raadt in de recent uitgebrachte IORP II handleiding het three-lines-of-defencemodel aan voor pensioenfondsen. First Pensions ondersteunt pensioenfondsen bij het implementeren van dit model en het invullen van de tweede lijn voor risicobeheer. Vanuit onze integrale aanpak leveren wij tevens aan de certificerende actuaris en actuariële functie de benodigde informatie (o.a. VEV, herstelplan en dekkingsgraden). Het risicobeheer voor uw pensioenfonds voldoet daarmee aan deze IORP II aanbevelingen.

Hulp bij implementatie en uitvoering

Wij hebben jarenlange ervaring met het inrichten en vormgeven van integraal risicomanagement (financiële én niet-financiële risico’s), het opstellen van risicorapportages en DNB-rapportages en het ondersteunen van pensioenfondsen als extern risicomanager. Uw pensioenfonds kiest bij ons alleen de diensten die het nodig heeft. Samen met het  fonds kijken we naar passende maatwerkoplossingen. Daarnaast bent u bij First Pensions verzekerd van professionele en strikt onafhankelijke dienstverlening. Wilt u meer weten over IORP II en hoe First Pensions u kan helpen bij de implementatie? Kijk dan in onze brochure of neem contact met ons op. Graag maken wij tijd vrij om onze aanpak persoonlijk aan u toe te lichten.

Graag zijn wij ook u van dienst met onze expertise