Integraal Risicobeheer

Volledig inzicht en evaluatie van alle risico’s (financieel en niet-financieel)

Risicobeheer is niet alleen van essentieel belang voor een pensioenfonds maar ook wettelijk verplicht. Er komen steeds meer wettelijke eisen rondom de invulling van het risicomanagement. First Pensions biedt pensioenfondsen een oplossing door gehele of gedeeltelijke uitbesteding van de risicomanagement werkzaamheden. Gehele uitbesteding van het risicomanagement aan First Pensions betekent dat wij de rol van externe integraal risicomanager vervullen (dit omvat zowel financiële risico’s als niet-financiële risico’s) waarbij wij ook de IRM rapportage zullen verzorgen. Bij gedeeltelijke uitbesteding nemen wij slechts een deel van deze werkzaamheden op ons. Voor de pensioenfondsen die het risicobeheer (geheel) intern willen houden en soms extra ondersteuning kunnen gebruiken, bieden wij ad hoc ondersteuning en tools aan. Naast het uitvoeren van risicobeheer werkzaamheden kan First Pensions ook educatie ten aanzien van risicobeheer bieden, bijvoorbeeld over beleggingsinstrumenten, over risicobeheersystemen en over wet- en regelgeving rondom risicobeheer.

Onze werkzaamheden rondom integraal risicobeheer omvatten onder andere:

  • Kritische analyses van de beleggingsdoelstellingen, fondsuitgangspunten, ALM en het beleggingsplan.
  • Opstellen en aanscherpen van het risicoraamwerk en –beleid.
  • Het monitoren van risico’s met behulp van onze rapportages (IRM rapportage en het Pensioenfonds Dashboard®).
  • Ad hoc analyses, zoals de berekening van het vereist eigen vermogen bij een gewijzigd strategisch beleggingsplan.
  • Educatie ten aanzien van risicobeheer.

Graag zijn wij ook u van dienst met onze expertise