Het Pensioenfonds Dashboard

Een onafhankelijke performance-
en risicorapportage, op maat gemaakt

Ons Dashboard® levert fondsbesturen en/of beleggingscommissies iedere maand het benodigde inzicht in de positie en de resultaten van het pensioenfonds, waarmee het mogelijk is om tijdig de juiste beslissingen te nemen en ‘in control’ te blijven. Met behulp van een duidelijk ‘stoplichtensysteem’ krijgt u op transparante wijze inzage in de financiële positie, de risico’s en de geleverde prestaties (bijvoorbeeld ten opzichte van het gestelde budget). Deze prestaties worden vergeleken met het strategisch beleid zodat het pensionfonds weet heeft of het op koers blijft. Ook de bijdrage van elke factor (beleggingsrendementen, kosten en premie- en indexatiebeleid) op de nominale en reële dekkingsgraad worden inzichtelijk gemaakt. Verder wordt advies gegeven over beleidsmaatregelen die het bestuur kan treffen om weer terug op koers te komen.

Ons Pensioenfonds Dashboard® kunt u naar eigen wens en behoefte instellen, zodat u direct die informatie ziet, die u relevant vindt voor uw fonds. Dit zorgt gelijk voor overzicht doordat u één onafhankelijke risicorapportage ontvangt in plaats van verschillende rapportages zonder samenhang. Wij stemmen het Dashboard® af op de specifieke wensen van het pensioenfonds. Door de realisatie af te zetten tegenover de vastgelegde verdiendoelstelling (budgetten), heeft het pensioenfonds grip op het realiseren van de pensioendoelstellingen. De voortgang van het volledige pensioenfonds is aan de hand van het Pensioenfonds Dashboard® te monitoren, inclusief verplichtingen, premie en kosten. De rapportage richt zich daarbij niet alleen op de prestaties in het Toezichtskader (DNB® RTS®; VEV®; herstelplan), maar toont ook de prestaties in het economische kader (swapcurve; VaR®).

De resultaten en de risico’s worden in de rapportage opgedeeld naar de twee doelstellingen van ieder pensioenfonds: veiligstellen van de pensioenuitkeringen en extra geld verdienen voor bijvoorbeeld indexatie en kosten. Door de beleggingen op te delen naar beide doelstellingen ontstaan er voor het pensioenfonds twee portefeuilles: een matching- en een returnportefeuille. Deze opdeling is in de volledige rapportage terug te vinden en biedt steeds het optimale inzicht in de realisatie van de doelstellingen.

Bent u op zoek naar een all-in-one onafhankelijke, op maat gemaakte risicorapportage? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden! 

Graag zijn wij ook u van dienst met onze expertise