Publicaties vanuit externen

Graag brengen wij twee interessante publicaties vanuit externen onder uw aandacht. Bestuursadviseur Mik Breek geeft in de Financial Investigator aan hoe het bestuur in samenwerking met de verschillende belanghebbenden tot een afweging kan komen t.a.v. het ESG-beleid (vereiste onder IORP II). Zie hiervoor de pdf van Mik Breek. Pensioenjurist Jos Gielink heeft vlak na publicatie van het Pensioenakkoord de volgende presentatie gegeven met een uitgebreid overzicht van de implicaties en discussiepunten.